Katarzyna Winczek

Urodziła się w Łodzi. Studia na kierunku wychowanie plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Dyplom z grafiki warsztatowej obroniła w 1987 r. Przewód doktorski i habilitacyjny zrealizowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od czasu studiów związana z macierzystą uczelnią. Pracuje w Katedrze Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego; kieruje Pracownią druku wklęsłego. W latach 2008-2012 była kierownikiem Zakładu Grafiki. Od 2012 r. pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Sztuki.
Zajmuje się grafiką i rysunkiem. Wystawy indywidualne Graficzne pejzaże przeszłości; Szkice, Plany, Mappy; Topografie – prezentują poszukiwania rysunkowego zapisu miejsca i czasu. Laureatka kilkunastu nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach grafiki. Jej obecne zainteresowania badawcze i artystyczne koncentrują się wokół nietoksycznych technik grafiki warsztatowej oraz związków sztuki i ekologii.

Barbara Czapor-Zaręba

Urodzona w 1977 r. w Namysłowie. Studia w latach 1998 – 2003 na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza ). Dyplom artystyczny z wyróżnieniem zrealizowała w Pracowni Druku Wypukłego prof. Ewy Zawadzkiej w 2003 r. W latach 2009 – 2012 studiowała na Wydziale Artystycznym na kierunku Grafika warsztatowa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie w 2012 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Druku Wypukłego prof. Mariusza Pałki. Od 2012 roku pracuje jako asystent w Katedrze Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Aldona Bzowska

Urodzona w 1990 r. w Dąbrowie Górniczej. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej. Dyplom z wyróżnieniem zrealizowany w 2009 roku w pracowni witrażu. W latach 2009 – 2014 studiowała na kierunku Grafika w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dyplom z wyróżnieniem zrealizowała w Pracowni druku wklęsłego pod kierunkiem prof. AJD Katarzyny Winczek. W 2015 r. uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach graficznych w Guanlan w Chinach.

Studentki kierunku Grafika I r. II st.:

Joanna Matuszczyk
Anna Mazur
Aleksandra Orszulak
Marita Śmigacz
Katarzyna ŻydekPRACOWNIA 207
-
druk wklęsły
-
Pracownia
Katarzyna Winczek
Barbara Czapor-Zaręba
Aldona Brzozowska

i studenci

Akademia Jana Długosza
w Częstochowie

 

 

 

 

 

 

 

 

kliknij aby powiekszyć

 

fotorelacja z wernisażu
(facebook)

wybrane prace autorów
(facebook)

 

/ powrót /
Pracownia druku wklęsłego.

Gràphein z greckiego oznacza skrobać, rytować, rysować, pisać…

Czynności te wskazują na ważny element tradycyjnego graficznego warsztatu – wykonanie rysunku, obrazu za pomocą jakiegoś narzędzia na jakimś wybranym podłożu. Mogą one zapoczątkować proces konstruowania matrycy, a następnie wykorzystania jej powierzchni w celu odzwierciedlenia tegoż obrazu. U podstaw grafiki leżała więc potrzeba powielania danego obrazu, motywu. Zaistnienie trzech zasadniczych elementów: matrycy – farby – podłoża, determinuje więc cechy dzieła graficznego. Przy takim założeniu grafika towarzyszy nam „od zawsze”, w postaci ilustracji drukowanego tekstu, wzorów na tkaninach, druków okolicznościowych, plakatów, znaczków, banknotów itp. Przez wieki grafika była mocno związana z jej użytkową funkcją. Jednocześnie w pracowniach grafików powstawały wspaniałe dzieła sztuki graficznej o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych – poza kryterium użytkowości. Współczesna grafika artystyczna jest medium niezwykle różnorodnym, anektującym terytorium wielu dyscyplin.

Prezentowane na wystawie grafiki powstały w Pracowni druku wklęsłego Katedry Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych, na kierunku Grafika. Zostały wybrane z cykli dyplomowych licencjackich, a także są wykonane w ramach realizacji programów przedmiotów z grafiki warsztatowej na studiach I i II st. Bazując na tradycyjnej technologii wklęsłodrukowej studenci poszukują różnorodności środków technicznych i stylistycznych, co dowodzi ich otwartości i kreatywności. Ta charakterystyczna odmienność grafiki jest dla wielu artystów fascynująca, przyciąga magiczną aurą „tajemnych” działań, gdzie przewidywalność i rutyna przeplatają się z kuszącą niepewnością. Oprócz posługiwania się znaną technologią studenci korzystają z mniej powszechnych metod i środków dostępnych w nowej Pracowni ekologicznych technik grafiki. Duże możliwości zawarte w twórczym potencjale pojęć: matryca, nośnik obrazu, podłoże - otwierają przed młodymi ludźmi pole inwencji i eksperymentowania. Jednak najważniejszym motywem działań wydaje się być chęć określenia własnej tożsamości i wolność dokonywania indywidualnych wyborów. Autorki grafik - studentki, absolwentka i pedagodzy to indywidualistki, artystki odmienne i o dużej wrażliwości. W świecie prawie nieograniczonych, technicznych możliwości generowania obrazu, jego przetwarzania, powielania i rozpowszechniania, ważnym jest zachowanie miejsca dla działań o innej skali, dla obiektów tworzonych ręcznie, zaistniałych poprzez bezpośrednią, osobistą aktywność autora, zapisujących jego niepowtarzalny gest i emocje. Świadomość źródeł, współtworzenia tradycji grafiki, jak również budowanie własnego, aktualnie ważnego przesłania i poszukiwanie właściwej formy dla poglądów, idei i fascynacji – nasz czas dany twórczej aktywności, oby był czasem dobrze wykorzystanym, zapamiętany.

dr hab. Katarzyna Winczek, prof. AJD