UCZESTNICY WYSTAWY:

Jagoda Figurska

Katarzyna Lubańska – Bartos

Marta Łyżwińska

Monika Mieszczakowska

Marta Michalak

Magdalena Zawadzka

 
Malarstwo
na tkaninie - batik
Licencjacka
Wystawa
Dyplomowa

 

Pracownia malarstwa
na tkaninie
- dr hab. Małgorzata Strzelec
Wydział Sztuki UTH Rad.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ powrót /Na wystawie w Galerii Wydziału Sztuki Pentagon
prezentowane są prace licencjackie
z dziedziny malarstwa na tkaninie
w połączeniu z techniką batiku.
Autorki kolekcji dyplomowych to studentki
kierunku Malarstwo:
Jagoda Figurska, Katarzyna Lubańska – Bartos
Marta Łyżwińska, Monika Mieszczakowska,
Marta Michalak i Magdalena Zawadzka.

Malarskie prace, wykonane
na podłożach niegruntowanych,
lnianych, bawełnianych i jedwabnych,
to twórczość indywidualna i zróżnicowana pod
względem tematyki i stylu.
Wybór technik, podłoży i narzędzi miał
wpływ na sposób wypowiedzi, estetykę prac
i ich odmienny charakter. Zastosowanie
grubych płócien, delikatnych jedwabi,
łączenie tkanin o różnych przezroczystościach,
nakładanie aplikacji dało bogate możliwości
wypowiedziom malarskim i rysunkowym.
Łączenie techniki batiku z malarstwem
na tkaninie pozwoliło uzyskać ciekawą
materię, charakterystyczną sieć
kolorowych żyłek, wywołaną
celowym łamaniem skorupy wosku.
Żmudny i długotrwały proces
batikowania wymagał wielogodzinnej pracy
– to wielowarstwowa procedura,
której każda faza musiała liczyć się
z następującymi po niej czynnościami.
Prezentowane na wystawie prace malarskie,
stanowią indywidualną wypowiedź artystyczną,
niemożliwą do powtórzenia w innej technice
i kontynuują tradycje polskiej sztuki
malarstwa na tkaninie
.

Małgorzata Strzelec