UCZESTNICY WYSTAWY:

Piotr Karczewski
Przemystaw Hajek

Teresa Chylinska-Kur
Joanna Fidler-Wieruszewska
Katarzyna Jasinska
Mafgorzata Maslarz
Jarosfaw Michalski
Mateusz Pasternak
Mafgorzata Stefaniak
Norbert Strukow
Justyna Surdykowska
Jakub Walczak
Marcin ZiemczykPracownia informacji wizualnej

Piotr Karczewski, Przemysław Hajek
i studenci

Katedra Projektowania Graficznego
Wydziału Grafiki i Malarstwa
ASP w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót /Pracownia lnformacji Wizualnej
Wydzial Grafiki i Malarstwa
Katedra Projeldowania Graficznego

Celem dydaktycznym Pracowni jest przygotowanie studenta do
samodzielnej działalności w zakresie projektowania graficznego
ze szczególnym uwzględnieniem projektowania systemów informacji
wizualnej. Proces dydaktyczny uwzględnia kompleksowe
rozwianie zadań projektowych, służących kształtowaniu
zdolności tworzenia spójnych opracowań wizerunkowych. W skład
systemu wchodzą takie elementy jak projekty: znaków firmowych,
druków akcydensowych, stron reklamowych, plakatów, druków
wielkoformatowych, grafiki na środkach transportu, stron www,
grafiki w przestrzeni architektonicznej (wewnętrznej i zewnętrznej).
Jest to pracownia dyplomowa, kształcąca projektantów
rozumiejących istotę kreacji artystycznej, przygotowująca ich do
funkcjonowania w określonej rzeczywistości zawodowej grafika
projektanta.

Piotr Karczewski prof. nadzw. ASP

Dyplom w 1989 r. w PWSSP w lodzi (obecnie Akademia
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) w Katedrze
Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki
i Malarstwa. Od ukończenia uczelni zajmuje się projektowaniem
graficznym. Od 2001 r. adiunkt w Pracowni
Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu w Katedrze
Projektowania Graficznego ASP im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego.
Od października 2010 r. zatrudniony na stanowisku
kierownika w Pracowni Informacji Wizualnej w Katedrze
Projektowania Graficznego ASP w Łodzi. Od 2012 r. Kierownik
Katedry Projektowania Graficznego i Prodziekan
Wydziału Grafiki i Malarstwa.

as. Przemysław Hajek

Studia w latach 2000-2005. Dyplom mgr. z wyróżnieniem
w pracowni Informacji Wizualnej u prof. J. Trelińskiego
w ASP w Łodzi. W 2002 roku stypendium EU w Media
& Communication School w Kouvoli w Finlandii. W 2005
roku stypendium rządu duńskiego w Danmarks Designskole
w Kopenhadze. Od 2006 roku asystent w Pracowni
Informacji Wizualnej Katedry Projektowania Graficznego
ASP w Łodzi u prof. J. Trelińskiego, od 2010 r. u dr hab.
Piotra Karczewskiego - profesora ASP. Udział w ponad
30 wystawach zbiorowych poświęconych projektowaniu
graficznemu w kraju z za granicą. Laureat kilku nagród
m. in. wyróżnienia Związku Polskich Artystów Plastyków
na 22 Biennale Plakatu w Katowicach w 2011 r. Autor
opracowań wydawniczych, stron www oraz identyfikacji
firm i produktów.