UCZESTNICY:

Andrzej Brzegowy
Mariusz Dański
Andrzej Gieraga
Stanisław Gontarczyk
Marek Guz
Henryk Hoffman
Wiesław Jelonek
Henryk Kaliszuk
Stanisław Zbigniew Kamieński
Romuald Kołodziej
Bożena Klimek - Kurkowska
Aleksandra Kwiecień
Bogumił Łukaszewski
Kazimierz Łyszcz
Andrzej Markiewicz
Katarzyna Nowicka - Urbańska
Aleksander Olszewski
Szymon Piasta
Katarzyna Pietrzak
Adam Romaniuk
Łukasz Rudecki
Elżbieta Staniszewska
Małgorzata Strzelec
Jan Trojan
Hanna Wojdała - Markowska
Apoloniusz Węgłowski
Andrzej Wyszyński
SZTUKA
WYDZIAŁU
SZTUKI
VPracownicy
Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót /

Idea cyklu wystaw „Sztuka Wydziału Sztuki” wynika
z potrzeby przeprowadzania porównań i konfrontacji,
zaprezentowania indywidualnych dokonań
w kontekście pracy całego
zespołu pedagogów Wydziału.
Nie jest to łatwe przedsięwzięcie zważywszy na różne dyscypliny
i postawy twórcze reprezentowane przez poszczególnych autorów.
Tegoroczna, czwarta odsłona tego mającego już swoją historię wydarzenia,
przedstawia aktualne zainteresowania,
osiągnięcia oraz zmiany zachodzące
w idiolekcie artystycznym każdego z wykładowców.
I jak w każdym dobrym działaniu zespołowym pozytywna
całość generuje stosowne odczytanie elementów składowych,
tak w przypadku tej wystawy otrzymujemy zróżnicowany
i wielorodny przekaz,
na który składają się ciekawe
propozycje indywidualne.
Głównym rysem charakterystycznym przedstawionych
prac są zachodzące między nimi liczne opozycje,
układające się w zestawy bardziej lub mniej
wyraźnych przeciwieństw. Obrazy tradycyjnie autograficzne
sąsiadują z realizowanymi nowymi mediami,
działania opierające się na konceptach intelektualnych
przylegają do wykonanych z wykorzystaniem intuicji,
formy zdyscyplinowane i zamknięte odnoszą się do otwartych
i wieloznacznych, język geometrii prowadzi dyskurs z obiektami
ukształtowanymi przy pomocy elementów organicznych.
Całość nie stwarza jednak zamętu, pomieszania języków czy
niedostosowania, przeciwnie - rodzi poczucie jedności
w różnorodności. Jest przez to w pewnej mierze
miniaturowym odbiciem naszej współczesności,
w której nie istnieje jedna uprzywilejowana formuła
działania lecz szerokie spektrum równoprawnych
możliwości. Dzięki temu bogactwo form może się rozwijać
i zmieniać swoje oblicze znajdując pozytywny rezonans
wśród odbiorców i samych autorów. Miejmy nadzieję,
że ta wizualna opowieść pracowników Wydziału Sztuki
będzie w następnych odsłonach rozwijać się nadal tak ciekawie…