UCZESTNICY:

Andrzej Maciej Łubowski
Arkadiusz Marcinkowski
Dorota Kamińska
Daria Kompf
Dominika Maciejewicz
Joanna Majorczyk
Urszula Ziober


Andrzej Maciej
Łubowski
i
Arkadiusz
Marcinkowski
oraz
studenci

 

 

 

 

III Pracownia
Malarstwa i Rysunku
Wydziału Artystycznego
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót /

III Pracownia Malarstwa i Rysunku Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
w Poznaniu, która została zaprezentowana w Galerii Pentagon w Uniwersytecie Technicznym w Radomiu
jest prowadzona przez prof. zw. Andrzeja Macieja Łubowskiego we współpracy z dr hab. Arkadiuszem
Marcinkowskim od 2006 roku.
Na wystawie eksponowane są prace studentów od II do V roku wykonane w ostatnim okresie. Większość
z nich była eksponowana na ostatniej wystawie końcoworocznej.
Prowadzenie zajęć w pracowni polega w pierwszym rzędzie na kształtowaniu podstawowych umiejętności
z zakresu malarstwa i rysunku a następnie rozbudzeniu kreatywności prowadzącej do indywidualnych
wyborów wypowiedzi artystycznych oraz obszarów zainteresowań stylistycznych i tematycznych.
W wystawie biorą udział także w/w pedagodzy.

Andrzej Maciej Łubowski
występuje także jako Maciej Łubowski) ur. 6 października 1946 r. w Poznaniu - artysta malarz, animator
życia artystycznego, profesor sztuk plastycznych, obecnie dziekan Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły
Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych w 1971 r. dyplomem na Wydziale Malarstwa, w pracowni
prof. Stefana Gierowskiego. Po studiach powrócił do rodzinnego Poznania. Początkowo uprawiał malarstwo
w konwencji informel. W drugiej połowie lat 70. został jednym  z czołowych przedstawicieli fotorealizmu.
W tamtych latach malował obrazy przedstawiające własną postać przemierzającą nieprzyjazne przestrzenie
wielkomiejskich wykopów i zaułków ( patrz - Kolekcja XX i XXI wieku - Muzeum Sztuki w Łodzi).W swojej
twórczości posługuje się fotografią, tworząc cykle prac: w latach 80. symbolicznych obrazów, w latach 90.
instalacji malarskich powstałych z powiększonych wizerunków twarzy pociętych w pionowe pasy i kostek
betonowych ("Dekompozycje"), od 1999 r. obiektów malarskich utworzonych z pionowego załamania
obrazów przedstawiających fragmenty twarzy ("Złamane Obrazy" i "Obiekty Podwójne"), które po dołożeniu
tła ukazującego rozkopaną ziemię wyewoluowały w następny monumentalny cykl pt. "Panoramy".
W 2008r. rozpoczął cykl prac pt. "Presje" będący kontynuacją poprzednich serii. Od 2007 r. równolegle
do serii monumentalnych, przestrzennych obiektów malarskich kontynuuje serię obrazów "Przy oknie".
Obrazy te są oparte na fotografii i odnoszą się do potocznej rzeczywistości. Właśnie tę serię, dotychczas
rzadko przedstawianą, prezentuje na obecnej w wystawie.

Arkadiusz Marcinkowski
ur. 4 stycznia 1970 roku w Sulechowie, dr hab., artysta grafik, pedagog Wyższej Szkoły Umiejętności
Społecznych w Poznaniu.
W roku 1991 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W okresie
1995 - 1996 studiował w Holandii. W 1996 roku uzyskał dyplom magistra sztuki z malarstwa w pracowni
prof. Jana Świtki i z edukacji artystycznej u prof. Tomasza Maruszewskiego. Zorganizował kilkanaście wystaw
w zakresie grafiki i malarstwa sztalugowego oraz brał udział w wielu ekspozycjach za granicą - między innymi
w Japonii gdzie podróżował kilkakrotnie i miał szereg wystaw w prestiżowych galeriach w Osace, Kobe
i Tokio. W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie
prowadzi rysunek w ramach pracowni Malarstwa i Rysunku prof. zw. Andrzeja Macieja Łubowskiego oraz
Pracownie Mediów Elektronicznych wraz z projektowaniem komputerowym na Wyższej Szkole Umiejętności
Społecznych w Poznaniu. Zajmuje się grafiką, malarstwem i działaniami przestrzennymi.