ZESTNICY WYSTAWY:

Jagoda Figurska
Katarzyna Lubańska
Marta Łyżwińska
Marta Michalak
Monika Mieszczakowska
Dominik Morgaś
Magdalena ZawadzkaAPracownia druku na tkaninie
Anna Wojdała-Markowska
i
Katarzyna Pietrzak

Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót /

Prezentowane na wystawie w Galerii Pentagon
tkaniny powstały na zajęciach w Pracowni druku na tkaninie,
którą prowadzą dr hab. Anna Wojdała-Markowska
i mgr Katarzyna Pietrzak.
Autorami prac są studenci II-go roku studiów stacjonarnych
kierunku malarstwo.
Druki powstały w oparciu o tradycyjne techniki graficzne:
drzeworyt i offset a podłożami stały się różne tekstylia.
Inspiracje stanowiły elementy o cechach geometrycznych
związane z infrastrukturą miejską oraz formy organiczne
dające możliwości multiplikowania w większe całości.
Poprzez odbicia, powtórzenia, maskowanie
i nałożenia powstały prace należące zarówno
do tkaniny unikatowej jak i grafiki warsztatowej
charakteryzujące się ciekawą formą plastyczną
o właściwościach konstrukcyjnych..