Problemy, którymi zajmujemy się w Pracowni dotyczą spraw
związanych z analizą i rozumieniem
szeregu zagadnień i działań możliwych do zrealizowania
w obszarze multimediów. W konsekwencji chodzi o nabycie odpowiednich umiejętności związanych przede wszystkim
z samodzielnym formułowaniem myśli, wiedzy umożliwiającej powstanie subiektywnego sposobu interpretacji rzeczywistości, zmierzającego do prób określenia własnego języka artystycznego z wykorzystaniem dostępnych narzędzi kreowania.
Głównym sposobem przekazywania wiedzy przedmiotowej są wykłady, dyskusje
i szeroko rozumienie konsultacje. Program zajęć zakłada otwartość na różnorodne postawy artystyczne, a także na poszukiwanie odpowiednich środków wyrazu w kontekście problemów otaczającego nas świata i własnymi możliwościami kreowania.
Nasza praca to intensywny trening zmierzający do rozpoznania możliwości własnego sposobu interpretacji rzeczywistości, nauki rozumienia i kreowania, świadomego podejmowania artystycznego ryzyka, zdobycia pewności
i wiedzy na temat podejmowanych wyzwań i zagrożeń.
Realizowane ćwiczenia mają przede wszystkim na celu uzyskanie podstawowej, zwartej koncepcyjnie wypowiedzi artystycznej, kreatywnie odpowiadającej na postawione problemy i zagadnienia artystyczne.
W efekcie, studenci powinni posiąść umiejętności samodzielnego lub zespołowego
/ grupowego kreowania i realizacji założonych wartości, sensów i znaczeń - od analizy pomysłu / projektu, poprzez wszechstronną ich analizę, wybór najlepszej formy wypowiedzi artystycznej - aż do realizacji końcowej.

 

Janusz Jerzy Cywicki
ukończył Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSS
w Poznaniu, gdzie realizował własny program studiów
w pracowni wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych
prof. Antoniego Zydronia i pracowni litografii prof. Lucjana Mianowskiego, Stypendysta Rządu Królestwa Belgii w HISK / Antwerpia. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki i EAA / European Artists Association
w Niemczech. Profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu.

 

Janusz Jerzy Cywicki

Pracownia w Galerii


Pracownia transformacji obrazu
Zakład intermediów
Wydział Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

/ powrót /


Prof. UR Janusz J. Cywicki
Mgr inż. Piotr Kisiel
Mgr inż. Janusz Strzecha

Ewelina Bachórz
Julianna Cichoń
Celina Czachor
Dominik Dub
Aleksandra Gontarz
Paulina Hippe
Tomasz Jabłoński
Kamila Kośmider
Barbara Kowalska
Magdalena Krzemień
Damian Krzywonos
Małgorzata Lipp
Katarzyna Łach
Karolina Napora
Katarzyna Pec
Barbara Rec
Łukasz Woźniak
Marcin Wójtowicz
Agnieszka Zakulec
Konrad Zieleźny