Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej

Kierownik Pracowni: dr hab. Lidia Choczaj
prof. ASP w Łodzi
Asystent: mgr Dominika Krogulska Czekalska

Eksperymentowanie - to przede wszystkim proces.
To poszukiwanie „nowego”, przy jednoczesnym logicznym badaniu już „istniejącego”…
Eksperyment wiąże się z odkrywaniem jakiejś tajemnicy, nieuchwytnego marzenia eksperymentującego.
Tego rodzaju twórczemu działaniu towarzyszy najczęściej poczucie nieograniczonej wolności
i „dziecięca” radość.
Warunkiem niezbędnym do poszukiwań jest ciekawość
i autentyczne, prawdziwe otwarcie się
na otaczający świat, ludzi i zjawiska. Konsekwentne, często długotrwałe, wymagające cierpliwości działanie
i konstruktywne myślenie (wyciąganie wniosków
z kolejnych doświadczeń) to kolejny wymóg.
Efekty mogą
być niepowtarzalne, oryginalne lub zaskakujące.
Nie zawsze i nie każdy eksperyment kończy się jednak sukcesem, ale nie to jest najistotniejsze.
Ważna jest droga dochodzenia, zbliżania się do wyznaczonego celu.
Zdobyte doświadczenia są bezcenne, bo… własne, wyjątkowe, indywidualne.
Program Pracowni skierowany jest do studentów, którzy szukają przestrzeni dla nietypowych działań,
oryginalnych sposobów własnej wypowiedzi artystycznej w dziedzinie tkaniny. Dla tych, którzy chcą
podążać niekonwencjonalnymi, ścieżkami i są gotowi przekraczać granice (nie tylko w obszarze sztuki
włókna) poszukując nowych horyzontów, „utopii”.
My - pedagodzy – służymy całą swoją wiedzą i pomocą.

Lidia Choczaj

 

UCZESTNICY WYSTAWY:

WALENTYNA BALCERZAK
ALEKSANDRA BARAŃSKA
ANNA KOBRYŃ
ILONA KOWALCZYK
ALICJA ŁACIAK
MAŁGORZATA MATUSZEWSKA
MAŁORZATA MRÓZ – GRZYBOWSKA
JOANNA PODKOWA
BARBARA RITTER
PAULINA SADRAK
ARLETTA WAWRZYNIAK
MILENA WIADEREK

LIDIA CHOCZAJ
DOMINIKA KROGULSKA - CZEKALSKALidia Choczaj

Dominika
Krogulska-Czekalska

i studenci

 

Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej
Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót /

Lidia Choczaj


lidia.choczaj@asp.lodz.pl
W 1994 roku - dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny prof. Bolesława Tomaszkiewicza
- PWSSP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – Wydział Tkaniny i Ubioru. Od 1996 roku - nauczyciel
akademicki w macierzystej Uczelni. Obecnie profesor nadzwyczajny ASP w Łodzi, Kierownik Katedry Tkaniny.

Od 2009 roku Kierownik Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej.
Udział w 50 wystawach w kraju i za granicą.

Moje prace istnieją na pograniczu różnych dyscyplin sztuki.
Często określane są mianem tkanin-obiektów, form rzeźbiarskich, czy instalacji.
Osobiście nie definiuję ich. Nie uważam, aby było to konieczne.
Medium, które najczęściej stosuję to szkło.

***

Dominika Krogulska-Czekalska

W latach 1997–2002 studiowałam w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego na Wydziale
Tkaniny i Ubioru. Ukończyłam Pracownię Dywanu i Gobelinu prof. Mariusza Kowalskiego, Pracownię Tkaniny
Dekoracyjnej prof. Krystyny Nadratowskiej-Górskiej oraz Pracownię Malarstwa prof. Ryszarda Hungera.
Dyplom z wyróżnieniem uzyskałam w 2002 roku. W latach 2003–2009 współpracowałam z przemysłem
w zakresie projektowania tkaniny drukowanej. Obecnie pracuję na stanowisku asystenta w Pracowni Tkaniny
Eksperymentalnej dr hab. Lidii Choczaj w macierzystej uczelni.

Osią moich działań pozostaje tkanina, w swej twórczości nie ograniczam się jednak do wyłącznie jednego
medium. Interesuje mnie synergizm. Inspiracje pochodzą często z innych dziedzin, skrajnie odmiennych.
Ukojenie odnajduję w matematyce, filozofii i literaturze a także książce, jako obiekcie. Wszystkie bodźce sprawiają,
że w odpowiednim momencie rodzi się kompletny pomysł na kompozycję, wtedy decyduję o najodpowiedniejszym
medium wypowiedzi. Malarstwo i tkanina żakardowa są dla mnie sacrum i dlatego używam ich z dużą
ostrożnością. Z dziecięcą wręcz radością eksperymentuję z nietypowymi materiami. Zmieniając ich właściwości
rozpoczynam grę z percepcją widza.