Prof. Jarosław Zduniewski
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Łodzi. Profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
im. Władysława Strzemińskiego gdzie pracuje od 1980 roku. Prowadzi Pracownie Malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Twórczość
w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki projektowej. Udział w wystawach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Nagrody i wyróżnienia w konkursach
w dziedzinie plakatu, malarstwa i rysunku.

Pracownia 272 wchodzi w skład struktury Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szeroko pojętego malarstwa i rysunku. Poznanie i obserwacja zjawisk w naturze, ich interpretacja od analizy do syntezy przygotowuje studentów do kształtowania wypowiedzi plastycznych. Istotnym elementem jest pobudzanie świadomości bezpośrednich relacji działań artystycznych do problemów plastycznych wynikających ze specjalizacji zawodowych naszego Wydziału. Tworząc wielowarstwowe rozwiązania student pogłębia swoją wiedzę poprzez nowe byty plastyczne w kreatywnej formie. Rozszerzają one spektrum doboru właściwych, funkcjonalnych środków do budowania obrazu, rysunku lub utworu z kategorii działań multimedialnych. Te działania pomagają również w procesie wyboru źródeł inspiracji z bogatego obszaru rzeczywistości oraz wzbogacają wrażliwość estetyczną. Program ten, mamy nadzieję, rozwija u studentów i absolwentów umiejętności odkrywania w przyszłości własnych problemów plastycznych, ich programowania oraz satysfakcjonującej realizacji.

Prof. Jarosław Zduniewski

 

Pracownia 272
Pedagodzy i studenci
- malarstwo


Pracownia malarstwa
Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego
Wydziału Tkaniny i Ubioru
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

 

/ powrót /


* * *

Uczestnicy wystawy:
Pedagodzy:
Prof. Jarosław Zduniewski
Dr Zbigniew Nowicki

Studenci:
Aleksandra Adamczuk,
Małgorzata Wójcicka,
Alicja Saar - Kozłowska,
Michalina Pol,
Agnieszka Tokarska,
Ilona Kowalczyk,
Hubert Kolański,
Anna Borowska,
Magdalena Dąbrowska,
Adrianna Grudzińska,
Aleksandra Sowińska,
Dominika Wajdberg,
Radosław Bakanow,
Katarzyna Cebulak,
Karolina Matyjaszkowicz,
Agnieszka Hrynkiewicz – Sudnik,
Katarzyna Wirzewska.