Pracownia Podstaw Rysunku i Malarstwa

Wydział Malarstwa
ASP w GdańskuKrzysztof Gliszczyński
i
Jakub
Pieleszek

oraz
STUDENCI


 

 

 

/ powrót /


  

Celem programu pracowni,
jest świadomy i indywidualny rozwój studenta
.

Rozwijanie umiejętności widzenia i myślenia,
jest istotnym elementem kształcenia,
budującym warsztat współczesnego artysty.
Przygotowanie warsztatowe, własne doświadczenia,
pozwalają na swobodne posługiwanie się różnymi technikami,
ale też pogłębiają możliwości wypowiedzi. Nauka obserwacji,
pozwala dostrzec studentowi złożoności zjawisk budowy koloru,
uświadamia problem reinterpretacji, oraz zagadnienie rozbicia
formy, ukazywania widzialnego i niewidzialnego.

Pracownia służy studentom jako miejsce,
w którym dokonuje się ich przemiana.
Studenci mają do dyspozycji ustawienia tematyczne, modela,
zadania-tematy. Zadania zwracają uwagę na to,
że temat malarski mimo swojej prostoty
może kryć głębsze przesłanie, pozwala pobudzić wyobraźnię,
wykazać samodzielne myślenie.
Ponadto temat pozwala badać obszar pojęcia obrazu,
zwraca uwagę na szerszy kontekst malarstwa,
który dotyka tego co jest jego sensem
a istnieje poza obrazem.
Ważnym elementem kształcenia,
będzie uświadamianie i poznawanie istotnych
elementów współczesnej estetyki obrazu;
dotyczy ono pojęcia niewyrażalnego i nieobecnego.
Tematy i ich stopień zaawansowania,
uzależniony będzie od własnych aspiracji
studenta i jego umiejętności.
Ważnym elementem pracy są dyskusje.
Omawianie ćwiczeń, rozmowy w trakcie
wykonywania prac, przeglądy prac w trakcie
semestru oraz na zakończenie, wystawy semestralne.
Uczą one umiejętności wyrażania swoich opinii dotyczących
pracy oraz umiejętności oceniania
oraz dostrzegania zjawisk,
które są zazwyczaj w obrazie ukryte
i są nośnikiem jego niemego dyskursu.
Ponadto spotkania w pracowni, w galerii,
na wystawie, wyjazdy plenerowe,
dodatkowo stymulują rozwój intelektualny studenta.
Student  zobowiązany jest do prowadzenia notatnika artystycznego.

http://mag.asp.gda.pl/~malarz/wystawa_końcoworoczna_2010/PracowniaGliszczynski/PracowniaGliszczynski.html