Uczestnicy wystawy:

Profesor,
Zbigniew Dudek

Asystent,
Tomasz Matuszak

Studenci,

Monika Błażusiak
Wioletta Załoga
Michał Orzechowski
Ewa Karolska
Katarzyna Pałcik
Agata Świerczyńska
Katarzyna Waśkiel
Duc Pham Minh
Paulina Zalewska
Agnieszka Zawartko
Klara Kostrzewska
Danuta Włodarska
Agnieszka Chowaniec
Aleksandra Sowińska
Magda Dąbrowska
Elżbieta Chodorowska
Anna Borowska
Elzbieta Kapczynska-Kot
Justyna Dyluś
Katarzyna Dietrych
Weronika Pniewska

 

Pracownia Rzeźby 172

Wydział Tkaniny
i Ubioru

Akademia Sztuk Pięknych
im Wł. Strzemińskiego
w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 


/ powrót /


 Celem kształcenia studentów jest rozwijanie
indywidualnych predyspozycji twórczych
w oparciu o obserwację, analizę,
a w końcu syntezę (wyciąganie wniosków)
zjawisk otaczającego nas świata.
Założenia programowe zestawu ćwiczeń,
uwzględniają specyficzną formę studiów,
w oparciu o priorytety Wydziału Tkaniny i Ubioru.
Na wszystkich etapach studiów ustalone ćwiczenia
mają na celu rozbudzenie wyobraźni
w niestandardowym rozwiązywaniu problemów,
świadomym budowaniu formy i organizacji przestrzeni,
z uzasadnionym wyborem skali i rodzaju
środków dla wizualizacji idei dzieła,
z użyciem szerokiego warsztatu istniejących materiałów
(od gliny do technik multimedialnych).
Kładziemy szczególny nacisk na formę samokształcenia
w dziedzinie teorii i historii sztuki, oraz wnikliwą
obserwację bieżących wydarzeń artystycznych.
Podstawą kształcenia są zajęcia praktyczne
w pracowni. Dochodzenie do rozwiązań odbywa
się poprzez realizację ćwiczeń, korekty indywidualne
i zbiorową dyskusję. Swoboda w podejmowaniu tematów
i sposobie ich rozwiązywania, wspierana jest przez wykłady,
video prezentacje i analizę dokonań innych artystów
w dziedzinie rzeźby i innych pokrewnych działań sztuki.