Urodził się 18 stycznia 1954 roku w dzielnicy Liptovskiego Mikuláša, Palúdzke.
Studia:
- Uniwersytet Macieja Bela w Banskej Bystrici (uzyskał tytuł doktora (PaedDr.) z dziedziny teorii sztuki plastycznej i kształcenia, specjalność pedagogika plastyczna);
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie(uzyskał tytuł doktora sztuki (ArtD.)

 

 

Jaroslav Uhel
i Studenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót / fotoreportaż /


 Jest członkiem Słowackiej Unii Plastycznej w Bratysławie.
Pracuje jako pedagog na Uniwersytete Macieja Bela
w Banskej Bystrici.Ponad dwadzieścia lat
zajmuje się malarstwem, aparycją grafiki
i książek oraz wykonuje ilustracje. Jest autorem ilustracji do książek i czasopism, projektów okładek
na książki, katalogii, broszury,
twórcą plakatów, kart telefonicznych, rozwiązań ekspozycyjnych
i przestrzennych w architekturze. Główną dziedziną jego twórczości jest malarstwo kameralne.
Bierze udział w różnych sympozjach i wszelkich czynnościach artystycznych odbywających się na terenie Słowacji, oraz poza jej granicami.
Od 1972 roku regularnie organizuje wystawy swoich dzieł malarskich. Uczestniczył w ponad dziewięćdziesięciu wystawach zbiorowych i ponad trzydzieści razy organizował wystawy indywidualne.
Jego dzieła znajdują się
w zbiorach państwowych i w zbiorach prywatnych,
na terenie Słowacji oraz: Anglii, Niemczech,
Szwajcarii, Polsce, USA, Rumunii, Bułgarii,
Turcji, Rosji i Grecji. Znajduje czas na działalność publicystyczną, wydaje artykuły poświęcone sztuce plastycznej i teorii ale przede wszystkim
interesuje go tematyka religijna.
Organizuje wystawy profesjonalnych
artystów plastyków według własnej koncepcji
oraz wystawy prac dziecięcych. Swój czas poświęca
działalności lektorskiej i pedagogice plastyki.
Jest zwolennikiem prowadzenia terapii osób
upośledzonych za pomocą prezentacji
ich dzieł, aktywnie uczestniczy przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Działa i tworzy
na obszarze Słowacji, w Banskej Bystrici
i w Liptovskim Mikulášu..