Uczestnicy:

Andrzej Brzegowy
Mariusz Dański
Andrzej Gieraga
Marek Guz
Henryk Hoffman
Wiesław Jelonek
Zbigniew Kamieński
Bożena Klimek - Kurkowska
Romuald Kołodziej
Michał Kurkowski
Bogumił Łukaszewski
Kazimierz Łyszcz
Andrzej Markiewicz
Katarzyna Nowicka - Urbańska
Aleksander Olszewski
Szymon Piasta
Katarzyna Pietrzak
Adam Romaniuk
Łukasz Rudecki
Elżbieta Staniszewska
Małgorzata Strzelec
Jan Trojan

Artur Wąsowicz

Apoloniusz Węgłowski
Hanna Wojdała - Markowska
 

 

Sztuka Wydziału
Sztuki III

Wystawa prac pracowników dydaktycznych
Wydziału Sztuki PR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót / fotoreportaż /


 


Wystawę prac plastycznych, którą Państwu prezentujemy,
nazwaliśmy Sztuka Wydziału Sztuki III, bowiem tym,
co łączy jej współautorów jest przynależność do
Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej w Radomiu.
Pomimo tego, nasza twórczość jest bardzo różnorodna,
uwidaczniają się w niej różne postawy artystyczne,
inspiracje, techniki działania. Kluczowymi faktorami,
decydującymi o charakterze tej wystawy:
są sposób obrazowania świata oraz stosunek
do rzeczywistości i komunikowania się
językiem plastycznej wypowiedzi.
Nasze dzieła rozciągają się pomiędzy dwoma
biegunami konwencji: chłodnej geometrycznej kalkulacji,
a organicznej emocjonalności;
z drugiej strony wyznacznikiem odmienności artystycznych
jest też dwojaki stosunek do natury i świata:
metaforyczny bądź metonimiczny.
Widoczne zróżnicowanie obrazowania
podkreślają jeszcze bardziej odmienne techniki malarskie,
w których dzieła zostały wykonane:
olej, akryl, tempera, akwarela,
a także rysunki, fotografia, działanie multimedialne,
rzeźba, ceramika oraz grafika warsztatowa i cyfrowa.
 

Wszystko to, sprawia że nasza wystawa jest barwną
układanką zróżnicowanych form i spojrzeń na rzeczywistość.
Zaś ideą, która spowodowała już trzecie z cyklu nasze
spotkanie jest chęć zaprezentowania prac wykładowców
nie tylko przed własnymi studentami
i poniekąd poddaniu się ich ocenie,
ale także zaprezentowanie się szerokiej
publiczności jako zgrana grupa
tworząca to samo środowisko.