Uczestnicy:

Artur Bartkiewicz
Katarzyna Krzykawska
Wiesław Łuczaj
Ryszard Ługowski
Dominika Osman
Ewa Pełka
Eliza Podkowa
Marcin Regucki
Tomasz Sikorski
Kamil Smuga
Adam Sokołowski
Przemysław Suliga
Urszula Ślusarczyk
Teresa Anna Ślusarek
Wojciech Wierzbicki


Kurator wystawy:

Wiesław Łuczaj


KIELECKI MIX

Instytut Sztuk Pięknych
Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót /


 


Wystawa Kielecki mix wpisuje się
w tradycję wystaw
w Galerii Pentagon pod hasłem
Mistrz i uczeń. Prezentuje prace artystów
z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach: profesorów, doktorów i magistrów,
nauczycieli akademickich i absolwentów.
Na tytułowy mix składają się prace malarskie, graficzne,
fotografie i obiekty oraz postawy artystyczne
oscylujące między abstrakcją
a przedstawieniem, między nowością
a cytatem, między wyglądem a treścią,
między dwuwymiarową płaszczyzną płótna
a trójwymiarową przestrzenią obiektu.
Wystawiane realizacje odnoszą się
do codziennej rzeczywistości,
do nieustannego napięcia między praktyką artystyczną
a teorią, do struktury dzieła, technik
i technologii, a także do innych zagadnień
składających się na różnorodność
i bogactwo sztuki.


Wiesław Łuczaj