Alina Bloch po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych
w Zamościu studiowała w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.
Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w 1981 r. zrobiła na Wydziale Architektury Wnętrz w Pracowni Wystawiennictwa prof. Jacka Damięckiego. Studiowała malarstwo
w pracowni prof. Jana Lisa oraz tkaninę
w pracowni prof. Wojciecha Sadleya.
W swojej twórczości zajmuje się malarstwem na jedwabiu oraz malarstwem sztalugowym. Prace były eksponowane na 15 wystawach indywidualnych i 40 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą . Była inicjatorem
i kuratorem wielu wystaw w Galeriach DAP i LUFCIK Okręgu Warszawskiego ZPAP.
Stypendystka Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2007)
i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (2009).
Aktualnie jest asystentem
w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Apoloniusza Węgłowskiego na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie.
 

 

Alina Bloch
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót / prace /


 Ur. 25.06. 1956 r. w Hrubieszowie

1976 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu
o pięcioletnim okresie nauczania na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała tytuł zawodowy: Technik Sztuk Plastycznych.
1976 - 1981 studia w Akademii Sztuk Pięknych Warszawa
Wydział Architektury Wnętrz specjalizacja Projektowanie Wystaw
aneks na Wydziale Malarstwa w Pracowni Tkaniny prof. Wojciecha Sadleya
1981 po złożeniu egzaminu magisterskiego z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem uzyskała tytuł magistra sztuki.

2010 Udział w 13 Międzynarodowym Triennale Tkaniny, Łódź’2010
2009 Wybór przez Radę Programową na reprezentanta Polski na 13 Międzynarodowym Triennale Tkaniny, Łódź’2010
2007 (od października) aktualnie jest asystentem w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Apoloniusza Węgłowskiego w Instytucie Sztuka Mediów ASP w Warszawie.
2007 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1999 – 2002 Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków Warszawa
Pełnienie funkcji wiceprezesa d /s artystycznych.
Kierowanie Galerią „LUFCIK”
1992 - 95 Zakłady Jedwabiu Naturalnego „MILANÓWEK” Milanówek
Zatrudnienie na stanowisku kierownika d /s artystycznych Malarni na warunkach umowy o pracę.
1987 - 88 Warszawskie Wydawnictwo Prasowe R..S.W. ”PRASA-KSIĄŻKA-RUCH”
Redakcja Tygodnika Reklamowego TOP Warszawa
Zatrudnienie na stanowisku grafika dziennikarza na warunkach umowy o pracę.
. 1983-84 Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska Rzeszów
Zatrudnienie na stanowisku dekoratora na warunkach umowy o pracę.
1983 - 84 Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego „PEWEX” Rzeszów
Zatrudnienie na stanowisku plastyka na warunkach umowy o pracę.
1982 Wydział Architektury Wnętrz ASP Warszawa
Współpraca projektowa na zasadach umowy o dzieło.


Wystawy indywidualne:
2009- Warka, Galeria Dworek na Długiej, ul. Długa 3
Łomża, Galeria pod Arkadami MDK, Stary Rynek
2008 Lublin, Galeria Gardzienice, ul. Grodzka 5a
Ciechanów, Galeria C, ul. Strażacka 5
2007 Dębica, Galeria MOK, ul. Rzeszowska 18
2006 Warszawa, Galeria Schody, ul. Nowy Świat 39
2005 Warszawa, Muzeum Ziemi, ul. Na Skarpie 27
2004 Warszawa, Galeria Delfiny, ul Smulikowskiego 10
2002/3 Warszawa, Galeria DADA, ul. Krakowskie Przedmieście 39
2001/2 Zamość, Galeria BWA, ul. Staszica 27
2001 Warszawa-Wilanów, Galeria Otwarte Koło, ul. Kostki Potockiego 11
Nowy Sącz, Galeria BWA, ul. Szwedzka 2
1980 Łańcut, Oddział BWA