Wystawa prac studentów i pracowników
Zakładu Rzeźby i Zakładu Rysunku
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
 

dr hab. Jerzy KIERSKI prof. UR,
Dziekan Wydziału Sztuki, Zakład Rzeźby UR

Urodzony 1954 r. w Bydgoszczy. Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w 1979 r. w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszko. W latach 1979 - 2003 pracował w UMCS. Od 2003 r. pracuje w Uniwersytecie Rzeszowskim na stanowisku profesora w Instytucie Sztuk Pięknych. Uprawia rzeźbę kameralną i monumentalną oraz medalierstwo. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy.

Zorganizował 16 wystaw indywidualnych rzezby
i 55 wystawach zbiorowych, w dorobku artystycznym posiada 9 realizacji pomnikowychdr hab. Dorota Jajko - Sankowska prof. UR,
Zakład Rysunku UR

Urodzona 1968 roku w Brzozowie. Absolwentka PLSP w Miejscu Piastowym. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w 1993 roku z zakresu grafiki w pracowni prof. B. Przybylińskiego, oraz aneks malarski w pracowni prof. W. Sadleya. W latach 1994-2004 pracowała w Katedrze Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, początkowo jako asystent,
a od 1999 jako adiunkt w Pracowni Malarstwa i Rysunku. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Rysunku.
W latach 1996-99 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Okręgu ZPAP w Olsztynie.
Zajmuję się rysunkiem i malarstwem.


Rzeźba i Rysunek

Zakład Rzeźby
Prof. Jerzy Kierski
Zakład Rysunku
Prof. Dorota Jajko-Sankowska
WYDZIAŁ SZTUKI
UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót / fotoreportaż /


 UCZESTNICY WYSTAWY:

rzeźba

Jerzy Kierski
Damian Haba
Grzegorz Fiałkiewicz
Mateusz Gurdak
Jadwiga Kudejko
Ewelina Krupa
Katarzyna Kuta
Rafał Szczupak
Magdalena Kościelniak

rysunek

Dorota Jajko-Sankowska
Dominik Borczyński
Anna Papiernik
Iwona Międlar