Pracownia powstała w 1999 roku, posługuje się nazwą “Pracownia Technik Nietradycyjnych”. W momencie usamodzielnienia się katowickiej uczelni przyjęła nazwę “Pracownia Technik Cyfrowych” tworząc pomost pomiędzy technikami klasycznymi, a grafiką cyfrową.
Z wyżej wymienionej pracowni wydzielono pracownię działań intermedialnych poszerzając obszar poszukiwań o zagadnienia przestrzenne oraz interakcyjne.

Prowadzący pracownie:
prof. Adam Romaniuk
adj dr Darek Gajewski
asystent Katarzyna Dziuba
inst. Jakub Cikała
asyst. staż. Tomek Biderman

Nowe technologie i narzędzia zmieniły diametralnie warsztat projektanta i artysty. Rewolucja ery cyfrowej w sposobach tworzenia, zapisu i powielania obrazu zaczęła się na szeroką skalę w naszym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych. Artyści projektanci od razu zaakceptowali nowe narzędzie, jakim jest komputer, widząc w nim wspaniałe narzędzie dające twórcy olbrzymie możliwości kreacyjne. Artyści z obszaru tzw. sztuki czystej od zawsze flirtowali
z technologią. Malarze, graficy coraz powszechniej posługując się ciągle udoskonalanymi programami komputerowymi do tworzenia
i obróbki obrazu wchodzili ze swoją sztuką w świat cyberprzestrzeni.

Najnowsze oprogramowanie, które wspomaga proces kreacyjny jest częścią tego złożonego aktu twórczego.
Te wszystkie wspaniałe „softwareowe wynalazki” służą do realizacji artystycznych wizji
w uważnej ręce artysty grafika. Tak wiec współczesny grafik musi umieć również panować nad kolejnym składnikiem realizowanego projektu, jakim jest ruch
i czas. Wiemy, że komputer daje artyście grafikowi ogromne możliwości i pozorną łatwość
w urzeczywistnianiu swojej wizji. Dyscyplina, krytycyzm
i kreatywność to cechy, które każdy twórca musi stosować w pracy na każdym etapie. Chodzi o to, by nie zachłysnąć się pozorną łatwością i szybkością, jakie daje grafikowi nowoczesne oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Artyści powinni zmagać się z technologią by ją humanizować. Pracownia Technik Cyfrowych funkcjonująca w ramach Katedry Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach jest pierwszą pracownią w Polsce spośród Akademii Sztuk Pięknych, wyposażoną w najnowsze urządzenia i programy graficzne. Jednym z jej zadań jest zbudowanie pomostu pomiędzy tradycyjnym warsztatem artysty grafika, a czekającym na oswojenie, najnowszym, stale rozwijającym się warsztatem cyfrowym.
Ośmielę się zaryzykować tezę, że nie ma dzisiaj podziału na techniki tradycyjne i współczesne. Ta kategoria dotyczy przede wszystkim sposobu myślenia twórcy. Obraz może być, niezależnie od wybranej techniki, współczesny lub tradycyjny.
 

Profesor Adam Romaniuk

 


Dialog
z cyfrowym
cieniem 4

Studenci i pedagodzy
z dwóch pracowni:
grafiki cyfrowej, intermediów i technik cyfrowych
Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach,
kierunku grafika warsztatowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót / fotoreportaz /

 


Uczestnicy wystawy


Adam Romaniuk
Artur Masternak
Darek Gajewski
Katarzyna Dziuba
Kinga Kurek
Malwina Szczurek
Marta Pogorzelec
Marta Wasąg
Małgorzata Kuśka
Michalina Wawrzyczek
Mirosław Pietruszka
Milena Michałowska
Natalia Pietruszewska
Natalia Romaniuk
Norbert Moczarski
Piotr Pająk