Katedra Grafiki prowadzi swoją działalność artystyczną, naukową i dydaktyczną w ramach Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego (z siedzibą w Cieszynie) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kształcenie artystyczne prowadzone jest na dwóch kierunkach studiów magisterskich: edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz grafiki; od dwóch lat również w systemie studiów licencjackich I stopnia
i magisterskich uzupełniających II stopnia. Obecną strukturę Instytutu Sztuki współtworzy sześć katedr: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Projektowania Graficznego, Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej oraz Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej.
Grafika zajmuje ważne miejsce w kształceniu artystycznym Instytutu Sztuki. Zespół artystów-pedagogów
o uznanym dorobku artystycznym i znaczących osiągnięciach na forum ogólnopolskim i międzynarodowym jest gwarantem wysokiej jakości dydaktyki prowadzonej w pracowniach: druku wypukłego, druku wklęsłego, litografii, serigrafii, druku cyfrowego
i pracowni technik eksperymentalnych.
Są one dobrze wyposażone w specjalistyczną aparaturę, urządzenia, prasy graficzne itp. umożliwiają realizacje artystyczne z wykorzystaniem bogactwa graficznego warsztatu od szlachetnych technik tradycyjnych po najnowsze osiągnięcia druku komputerowego.
Cieszyński genius loci wynikający z tysiącletniej historii miasta, wyjątkowości miejsca na pograniczu, miejsca przenikających się kultur skłania do wrażliwości na rozwój sztuki, kultury i edukacji osadzonej w europejskiej tradycji do ich kontynuacji. Usytuowanie w cieszyńskim kampusie Instytutu Muzyki współtworzącego Wydział Artystyczny oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji stwarza szerokie możliwości współpracy zarówno pomiędzy pedagogami jak
i studentami różnych dyscyplin odnoszących się do sztuki
i kultury co w znaczący sposób poszerza perspektywy rozumienia siebie i świata.

Kierownik Katedry Grafiki
prof. zw. Eugeniusz Delekta

 

Katedra Grafiki
Instytutu Sztuki
Wydziału Artystycznego
(z siedzibą w Cieszynie)
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ powrót /

 

 


Uczestnicy wystawy


prof. Eugeniusz Delekta
as. Tomasz Jędrzejko
Weronika Pienas - Nogal
Karolina Kiczmer
Martyna Janik
Karolina Śmiglak
Beata Wosińska
Łukasz Dudasz
Magdalena Sprung
Joanna Jasek
Małgorzata Bębenek
Urszula Gwiazdoń
Boboryk
Joanna Mendzewska
Marcin Wszołek
Anna Oczko
Andrzej Pietrasz
Anna Idziaszek