Wystawę prac plastycznych,
którą Państwu prezentujemy, nazwaliśmy
Sztuka Wydziału Sztuki, bowiem tym, co łączy jej współautorów jest przynależność do Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej w Radomiu. Nasza jednostka organizacyjna istnieje w obrębie uczelni już 15 lat
i przez ten czas zdołała trwale wpłynąć i określić nasze życiorysy zawodowe i artystyczne. Pomimo tego, nasza twórczość jest bardzo różnorodna, uwidaczniają się w niej różne postawy artystyczne, inspiracje, techniki działania. Kluczowymi faktorami, decydującymi
o charakterze tej wystawy: są sposób obrazowania świata oraz stosunek do rzeczywistości i komunikowania się językiem plastycznej wypowiedzi. Nasze dzieła rozciągają się pomiędzy dwoma biegunami konwencji:
chłodnej geometrycznej kalkulacji
a organicznej emocjonalności;
z drugiej strony wyznacznikiem odmienności artystycznych jest też dwojaki stosunek do natury
i świata: metaforyczny bądź metonimiczny. Widoczne zróżnicowanie obrazowania podkreślają jeszcze bardziej odmienne techniki malarskie, w których dzieła zostały wykonane: olej, akryl, tempera, akwarela, gwasz
a także rysunki i grafika warsztatowa.
Wszystko to, sprawia że nasza wystawa jest barwną układanką zróżnicowanych form.


dr Kazimierz Łyszcz

Sztuka Wydziału Sztuki
 

 

 


 

/ fotoreportaż /

Andrzej Brzegowy
Agata Chojnacka
Mariusz Dański
Zuzanna Gajos
Andrzej Gieraga
Marek Guz
Henryk Hoffman
Jerzy Jarzyński
Barbara Jaśkiewicz
Wiesław Jelonek
Zbigniew Kamieński
Bożena Klimek - Kurkowska
Michał Kurkowski
Bogumił Łukaszewski
Kazimierz Łyszcz
Andrzej Markiewicz
Katarzyna Nowicka - Urbańska
Aleksander Olszewski
Szymon Piasta
Katarzyna Pietrzak
Łukasz Rudecki
Małgorzata Strzelec
Jan Trojan
Apoloniusz Węgłowski
Hanna Wojdała - Markowska