Dr Jerzy Jarzyński - adiunkt
w Katedrze Sztuki Wydziału Nauczycielskiego
Politechniki Radomskiej - prowadził zajęcia
w pracowni linorytu, wykazując niezwykłą
umiejętność łączenia wysokiego poziomu
działalności twórczej z pracą dydaktyczną.
Był cenionym nauczycielem
i współpracownikiem o niekwestionowanym autorytecie
w uprawianej dyscyplinie plastycznej.

Twórczość artystyczna w zakresie grafiki,
którą prezentował Jerzy Jarzyński,
w okresie mu współczesnym należała
do najciekawszych i została dostrzeżona
na terenie Polski poprzez uzyskane nagrody.
Uprawiana przez niego grafika łączy
w sobie dobre tradycje polskiego linorytu
i oryginalność osobistego języka w zakresie
formy i treści.

Myślę, że wystawa ta zwróci uwagę
na interesującego twórcę funkcjonującego
w środowisku Radomia w latach dziewięćdziesiątych.
Oprócz pracy na uczelni Jerzy Jarzyński
upowszechniał kulturę plastyczną wśród dzieci
i młodzieży pracując przez ponad 25 lat w MDK.

Postawa i zaangażowanie w działalność
społeczną oraz wysoki poziom twórczości graficznej
Jerzego Jarzyńskiego zaowocowały przyznaniem mu
w imieniu J.M Rektora Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego nagrody II stopnia.

Aleksander Olszewski

Jerzy Jarzyński

w 5 rocznicę śmierci
LINORYTY

 

/fotoreportaż/
 

Urodzony 18.04.1950 roku w Radomiu.
Zmarł w 2003 roku w Radomiu.
Dyplom w 1979 roku w Instytucie Wychowania
Artystycznego UMCS w Lublinie.
Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej,
wydawniczej i projektowej.

Wystawy indywidualne /wybór/:
1997 - Galeria Pokojowa 261, ASP, Łódź.
1997 - Dom Sztuki "Jary", Warszawa Ursynów.
1997 - "Grafiki" - pracownia prof. Ireny Snarskiej.
1998 - "Ingerencje" (grafika 1996 - 1998),
           Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom.
2001 - "Obsesyjne związki" (grafika 1996 -2001),
           Galerie Kurze Mann, Gotzis, Austria.

Nagrody i wyróżnienia:
- II nagroda Wystawy Okręgowe ZPAP w Radomiu, 1985.
- I nagroda Wystawy Okręgowe ZPAP
  w Radomiu, 1996, 1997.
- II nagroda Wystawy Okręgowe ZPAP
  w Radomiu, 1999.
- "Przedwiośnie", Kielce, 1997, 2000.
- Grafika Warszawska - Nagrody za grafiki miesiąca
  (OW ZPAP, II reg.), 2001.

Prace w zbiorach:
Muzeum Sztuki Współczesne w Radomiu
oraz kolekcjach prywatnych w USA, Niemczech,
Austrii, Szwecji i Polski.