Lidia Choczaj
Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder
Andrzej Gieraga
Roma Hałat
Jadwiga Janus
Wiesław Łuczaj
Michał Misiak
Aleksander Olszewski
Tadeusz Wiktor 


 

Pomysł wystawy sztuki o tendencji geometrycznej
i konkretnej narodził się w roku 2005
z inicjatywy Pawła Łubowskiego, wówczas pełniącego funkcję redaktora naczelnego Arteonu, a obecnie także redaktora naczelnego nowego kwartalnika Artluk. Mnie przypadł zaszczyt pełnienia obowiązku komisarza i zaproszenia do udziału
w wystawie artystów, którzy w twórczości swojej uwzglądniają aspekt geometryczny.
Zaproszeni artyści reprezentują cztery ośrodki: krakowski, łódzki, radomski i warszawski, łączy on wspólny kąt spojrzenia na sztukę. Zawężenie konwencji do kręgu geometrii - mam nadzieję nie wpłynie na obniżenie atrakcyjności wystawy - przeciwnie, może być jej atutem.
Wszakże, nie chodzi tu o pojmowanie tego pojęcia
w sposób rygorystyczny - co sztuką geometryczną
jest, a co nią już nie jest. Pierwiastek geometryczny, w twórczości zaproszonych artystów, przewija się
w czystej geometrii, ale także
w formie, która nie mówi o niej wprost,
ale kojarzy się z nią w warstwie strukturalnej
dzieła, stąd tytuł wystawy "W kręgu geometrii".
Co ponadto łączy artystów biorących udział
w wystawie?
Łączy ich doskonały warsztat, gdyż każdy stosuje jemu tylko właściwe środki wyrazu,
w celu osiągnięcia optymalnej ekspresji.
Na wystawie są prace cieszące okodyskretną grą barw o postimpresjonistycznej proweniencji.
Są propozycje o wysublimowanej grze światła
i materii oraz przykłady o rygorystycznie pojętej geometrii - te stanowią najliczniejszą grupę eksponatów.
Są także propozycje,
które noszą znamiona sztuki konkretnej
i refleksyjnej, w wystawie biorą
udział: Lidia Choczaj, Małgorzata Dobrzyniecka - Kojder, Andrzej Gieraga, Roma Hałat, Aleksander Hatat, Wiesław Łuczaj, Michał Misiak, Aleksander Olszewski, Tadeusz Wiktor.


Andrzej Gieraga

 

 

geometria i metafora

/ fotoreportaż /
/ powrót /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wawrzyniec Strzemieczny
Ewa Latkowska-Żychska
Paweł Łubowski
Piotr Płonka
Jan Pamuła
Jan Mioduszewski
Rafał Borcz
Wiesław Jelonek
Antoni Nikiel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideą przedsięwzięcia jest kontynuacja wystawy
" W kręgu geometrii",
która odbyła się w listopadzie 2006 r.w Galerii Szyperska w Poznaniu.
Tym razem pokaz odbędzie się w innym miejscu
i poszerzonym składzie osobowym.
Każdy z artystów zaprosił do grona wystawiających twórcę,
którego charakter uprawianej sztuki koresponduje z jego własną
poprzez specyfikę podejmowanych problemów artystycznych.
Jednak rodzaj sztuki uprawianej przez zaproszonych gości,
różni się konwencją i jest przeciwstawny do tendencjii geometrycznej.
Stąd hasło - Geometria
i metafora w tytule wystawy.
I tak:
Lidia Choczaj zaprosiła Wawrzyńca Strzemiecznego
Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder - Ewę Latkowską-Żychską
Andrzej Gieraga - Pawła Łubowskiego
Roma Hałat - Piotra Płonkę
Wiesław Łuczaj - Jana Mioduszewskiego
Michał Misiak - Rafała Borcza
Aleksander Olszewski - Wiesława Jelonka
Tadeusz Wiktor - Antoniego Nikiela


Małgorzata Dobrzyniecka - Kojder