Wiktora Chadżynowa znam od 1997 roku.
Poznałem Go we Wrocławiu będąc studentem Akademii Sztuk Pięknych. Spotykałem się z Jego malarstwem na różnych przeglądach i wystawach
w Polsce i zagranicą, między innymi:
Wystawa malarstwa Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków – Galeria Lufcik – Warszawa, Jesienny Salon Sztuki – Biuro Wystaw Artystycznych – Ostrowiec Świętokrzyski, 3x3 Pałac Sztuki – Lwów – Ukraina . Twórczość Wiktora Chadżynowa śledzę od początku znajomości,
aż do dzisiaj i bardzo ją cenię.
W roku 1997 uczestniczyłem w warsztatach papieru czerpanego na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prowadzonych przez Karen Stahlecker z U.S.A. Były one zaczątkiem powstania tam pracowni papieru, którą do dziś prowadzi
pani prof. Ewa Latkowska – Żychska. Wspomniałem o tym miejscu Wiktorowi,
a On natychmiast zainteresował się tym. Uczestniczył w warsztatach poznawał tajniki
związane z powstawaniem papieru. Od tego momentu papier czerpany obok malarstwa stał się dla Niego drugą pasją. Obok wysmakowanych
w kolorze i operujących fakturą obrazów, zaczęły się w twórczości Wiktora pojawiać coraz częściej kompozycje ze sprasowanej, wielobarwnej pulpy papierowej. Różne drogi poszukiwań i etapy ewolucji jego malarstwa odbieram bardzo pozytywnie.
Jest on artystą dynamicznym, wypowiadającym się za pomocą różnych mediów, w których element poszukiwania jest bardzo istotny. Podczas spotkań wymieniamy się poglądami na tematy związane ze sztuką,( polską, ukraińską, światową ), technologią i innymi zagadnieniami które mają wpływ na świat sztuki i szeroko pojętej kultury.
Wiktor Chadżynow jest realizatorem wielu projektów artystycznych w Polsce i na Ukrainie w zakresie malarstwa, fotografii i papieru czerpanego.

Michał Kurkowski

Wiktor Chadżynow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/ fotoreportaż / powrót /

 


 

W latach 1985-1990 studia we Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Stosowanej
i Zdobnictwa (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Lwowie.

Członek ZPAP (Warszawskiego Okręgu)
oraz Związku Artystów Plastyków Ukrainy.

Wystawy indywidualne:
1992 r. - Muzeum Narodowe, Lwów, Ukraina
1997 r. - Muzeum Etnograficzne, Lwów, Ukraina
1997 r. - "Plastyk i model", Lwów, Ukraina
1998 r. - "Cepelinhous", Friedrichshafen, Niemcy
1999 r. - Dom Sztuki (Ursynów), Warszawa, Polska
1999 r. - Galeria "Irena", Kijów, Ukraina
2000 r. - Galeria "Tryptych", Kijów, Ukraina
2001 r. - Galeria "Tryptych", Kijów, Ukraina
2007 r. – Wystawa postypendialna, ASP, Łódź, Polska

Wybrane wystawy zbiorowe:
Od 1987 r. uczestniczy w wystawach.
1994 r. - "Sztuka Lwowska", Lwów-Kijów, Ukraina
1994 r. - Międzynarodowe Biennale "Impreza", Iw.-Frankowsk, Ukraina
1998 r. - III Międzynarodowe Biennale Malarstwa "Srebrny czworokąt", Przemyśl, Polska
1998 r. - Międzynarodowe Triennale Malarstwa, Kijów, Ukraina
1998 r. - 100-lecie Stowarzyszenia Plastyków Ukrainy Zachodniej, Lwów, Ukraina
1999 r. - Międzynarodowe Biennale grafiki, Kijów, Ukraina
2000 r. - ,,3x3", Pałac Sztuki, Lwów, Ukraina
2000 r. - IV Międzynarodowe Biennale Malarstwa "Srebrny czworokąt", Przemyśl, Polska 2000 r. - I Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa, Polska
2001 r. - Międzynarodowe Triennale Malarstwa, Kijów, Ukraina
2001 r. - I Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto, Polska
2003 r. - V Międzynarodowe Biennale Małych Form Malarstwa i Grafiki "ITAR -2003", Piza, Włochy
2003 r. - V Międzynarodowe Biennale Małych Form Malarskich, Toruń, Polska
2004 r. – Wystawa „Trójkąt”, Lwów, Ukraina
2005 r. – I Ogólnopolskie Biennale „Obrazu” ARTEFAKT, Łódź, Polska
2005 r. – I Międzynarodowe Biennale Małych Form Malarstwa i Grafiki, Ankara, Turcja
2006 r. – Triennale z Martwą Naturą, Sieradz, Polska
2006 r. – III Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz, Polska
2006 r. – Wystawa międzynarodowa „Sztuka Książki”, Łódź, Polska
2006 r. – VIII Jesienny Salon Sztuki, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
2007 r. – Wystawa stypendystów „Gaude Polonia”, Lwów, Ukraina

Nagrody i wyróżnienia:
1998 r. - III Międzynarodowe Biennale Malarstwa "Srebrny czworokąt", Przemyśl, Polska - równorzędna nagroda regulaminowa
1998 r. - "Jesienny Salon", Lwów, Ukraina - dyplom
2001 r. - I Ogólnopolskie Biennale malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto, Polska - dyplom
2002 r. - "Jesienny Salon", Lwów, Ukraina – dyplom
2007 r. – stypendium „Gaude Polonia” Ministra Kultury RP, ASP, Łódź

Prace w zbiorach:
Muzeum Sztuki Współczesne
w Radomiu oraz kolekcjach prywatnych w USA, Niemczech,
Austrii, Szwecji i Polski.

 

Adres do korespondencji:
Polska
ul. A. Struga 28 m.7
90-513 Łódź
Tel. +48 664223575
Ukraina
ul. Pasiczna 42 m.47
79045 Lwów
Tel. +38 0677798114,
+38 0322 719602